Tämä sivu on luonnos.

Tältä sivulta löydät lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Saimaan Latu ry:ssä.

Yhdistyksen jäsenyys

Saimaan Latu ry pitää yhdistyslain määräämällä tavalla kirjaa jäsenistään. Jäsenrekisteriin merkitään yhdistyslain mukaisesti jäsenen tiedot, jotka ovat

 • jäsenen nimi
 • jäsenen kotipaikka

Näiden tietojen käsittely on Saimaan Latu ry:n lakisääteinen velvollisuus.

Lisäksi jäsenrekisteriin voidaan suostumuksellasi merkitä seuraavia tietoja:

 • jäsenen yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
 • tieto perhejäsenyydestä ja siihen liittyvät tiedot

Tietoa yhdistyksen jäsennyydestä käsitellään niin kauan kuin olet yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päätyttyä tietosi poistetaan x kuukauden kuluessa.

Jäsenyystietojen käsittelijänä toimii Suomen Latu ry.

Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumia järjestäessään Saimaan Latu ry käsittelee tapahtumaan osallistuvien henkilötietoja, joita ovat:

 • osallistujan nimi
 • osallistujan yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite
 • alaikäisen osallistujan tapauksessa huoltajan nimi ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittely perustuu tapahtumaan osallistujan antamaan suostumukseen. (…. vai perustuuko oikeutettuun etuun?)

Osallistumistiedot säilytetään tapahtuman päättymiseen saakka jonka jälkeen ne poistetaan kuukauden kuluessa.

Välineiden ja tilojen vuokraus

Välineiden, varusteiden ja tilojen vuokrauksessa käsittelemme seuraavia henkilötietoja, jotka kirjataan vuokrasopimukseen:

 • vuokraajan nimi
 • vuokraajan yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, jonka osapuolet ovat Saimaan Latu ry ja vuokraaja.

Vuokrauksessa käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään vuokrasopimuksen voimassaolon ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan x kuukauden kuluessa.

Yhdistyksen hallinnollinen toiminta

Saimaan Latu ry käsittelee henkilötietoja yhdistyksen kokousten, tilinpidon ja muiden yhdistyslaista johtuvien velvollisuuksien hoitamiseksi.

Saimaan Latu ry:n hallinnossa käsitellään luottamushenkilöiden, kuten yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tietoja.

Näitä tietoja ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tietojen käsittely perustuu Saimaan Latu ry:n lakisääteiseen velvollisuuteen.

Tietojen luovuttaminen

Jos annat suostumuksesi, tietosi voidaan luovuttaa Suomen Latu ry:lle esimerkiksi Latu & Polku -lehden tilausten järjestämistä varten. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Suomen Latu ry:ssä löydät Suomen Ladun verkkosivuilta.

Saimaan Latu ry käyttää henkilötietojen käsittelijöinä palveluntuottajia. Sähköposti- ja tiedonhallintapalvelut toimivat Googlen Workspacessa.

Tietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään luovuteta suoramarkkinointia tai mielipide- ja markkinatutkimusia varten.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

 • sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi

Oikeus saada pääsy tietoihin

 • sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta
 • voit lähettää pyynnön saada pääsy omiin tietoihisi Saimaan Latu ry:lle joko sähköpostitse tai kirjeitse

Oikeus oikaista tietoja

 • jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
 • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain
  • sinun suostumuksellasi
  • jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
  • yleisen edun vuoksi, tai
  • jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Saimaan Latu ry ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä tai profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.