Suomen Ladun syyskokous

Suomen Ladun syyskokous pidetään hybridikokouksena sunnuntaina 31.10. klo 9.00 alkaen. Kokoukseen on ilmoittautunut mukaan 91 jäsenyhdistystä. Paikan päällä kokousedustajista on 56 ja etäosallistujia on 64. Tämä on ensimmäinen hybridinä toteutettava järjestön kokous. Edellisistä etäkokouksista saatujen hyvien kokemusten pohjalta on kuitenkin päätetty, että kokouksiin on jatkossa aina mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Järjestön kokouksessa päätetään ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitaan järjestön hallitukseen kolme uutta jäsentä. Lisäksi kokouksessa päätetään tulevan strategian päälinjoista eli visiosta, perustehtävästä, arvoista ja painopisteistä. Kokousta voi seurata osoitteessa www.suomenlatu.fi/kokouslive.

Kokouksen asiakirjat: esityslista liitteineen, toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät täältä: www.suomenlatu.fi/kokoukset.