Tiistaimelontoihin muutoksia

Kesän 2020 tiistaimelonnat jatkuvat 30.6. pitkälti edellisten kesien tapaan. Muutokset liittyvät
lähinnä turvavälien pitämiseen ja maksutapaan. Katso lisää osiosta melonta, tiistaimelonta.