Uuden toimintamuodon Metsävaeltajat ohjaajien tapaaminen. 10.11.2018 klo 15.

Olemme suunnittelmassa aloittaa Metsävaeltajat-ryhmä vuoden 2019 aikana. Kohteena lasten ulkoliikunta ja metsäseikkailua ja iloiset luontokokemukset.

Metsävaeltajat ovat alakouluikäisiä luonnossa liikkujia. He retkeilevät, leikkivät, tutkivat ja liikkuvat eri tavoin lähiluonnossa. Metsävaeltajatoimintaa toteutetaan kerhomuotoisena yhdistyksissä mutta sisältöjä voi soveltaa myös muussa kerhotoiminnassa ja kouluissa.
Ryhmissä saat perustiedot Metsävaeltajatoiminnasta ja opit retkeilytaitoja . Lasten ikä ryhmän ikärakennetta ajattelimme 7-14-vuotiaiden kanssa.

Kaipaamme sinua auttamaan ja toteuttamaan vapaaehtoista toimintaa. Ideoimme ja suunnittelemme ryhmälle peruspohjan 10.11.2018 klo 15 alkaen  Karhusjärven majalla ( Hölsäntie 70 ).

Olisiko tässä meidän toiminta ajatus: ” Toiminnan tarkoituksena on auttaa lapsia omien kokemusten ja havaintojen avulla ymmärtämään, miten luonto toimii ja että ihminen on osa luontoa. Retkillä lapset pääsevät tyydyttämään seikkailunhaluaan turvallisesti yhdessä toisten lasten sekä ohjaavien aikuisten kanssa. Leikit ja jännittävät kokemukset vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä. Retkien kesto vaihtelee kahdesta tunnista pariin päivään ryhmän tasosta ja retken kohteesta riippuen.

Vakituisten ohjaajien lisäksi vaeltajaryhmällä on ”pappa”, joka on mukana ja opettaa joitain erityistaitoja (esim. vuolemista tai lintujen tarkkailua).

Retkillä metsävaeltajat ulkoilevat, oppivat monia käytännön retkeilytaitoja: leirin rakentaminen, suunnistus, kartanluku, kompassin käyttö, retkiruoan valmistus myrskykeittimellä ja avotulella sekä tulenkäsittelytaidot. Retkillä opetellaan pakkaamaan omat varusteet reppuun ja huolehtimaan niistä.

Retkillä lapset omaksuvat vähitellen jokamiehenoikeudet sekä ulkoilun elämäntapana, tutustuvat luontoon ja kokeilevat eri ulkoilumuotoja. Talvisin metsävaeltajat hiihtävät, lumikenkäilevät ja käyvät pilkillä lumitilanteen salliessa. Kerran vuodessa järjestetään yön yli -retki telttaillen.”

Lisätietoa Henri ; 0408405493.